Gezondheid en Welzijn

Botbreuken bij de kat

In de dierenartspraktijk worden met enige regelmaat katten met botbreuken aangeboden. De medische naam voor een botbreuk is fractuur. Meestal is er spraken van katten die naar buiten mogen en afhankelijk van hun neiging tot zwerven en hun karaktereigenschappen een meer of minder groot territorium hebben aangelegd. Oorzaken voor het optreden van botbreuken kunnen verlerlei zijn. Maar in een drukke buurt waar katten vaker een weg moeten oversteken is de kans op een ongeval door aanrijding natuurlijk groot. Deze oorzaak mag dan ook gezien worden in de praktijk als een van de belangrijkste oorzaken. Op enkele uitzonderingen na kan men van een kat niet verwachten dat een kat verkeerswijs is. Het karakter van de kat leidt vaker tot impulsbeslissingen waardoor er bijvoorbeeld overgestoken wordt terwijl een auto met flinke vaart aankomt. Met alle gevolgen van dien.

Oorzaken van ongelukken bij de kat  

 

Aanrijding werd al genoemd als de belangrijkste oorzaak van botbreuken bij katten die buiten komen. Daarnaast zijn er door het actieve karakter van veel katten allerlei andere oorzaken die een ongeval kunnen veroorzaken. Katten zijn vaak niet bang om het hoger op te zoeken. Geregeld worden buiten levende katten in bomen gezien of op daken van stallen of schuren. Men zegt dat een kat altijd op zijn pootjes tercht komt. Toch laat de praktijk ook hier zien dat dit  niet altijd opgaat voor de kat. Van grote hoogte vallen is dan ook een oorzaak van bijvoorbeeld een kaakbreuk of pootbreuk bij de kat. Daarnaast is een confrontatie met andere katten of met een hond of het verkeerd inschatten van versperringen tijdens een vlucht ook een mogelijke oorzaak voor het oplopen van kwetsuren,. en soms zelf met een botbreuk tot gevolg. Ook het laten vallen van een kitten van  armhoogte of het per ongeluk onder de voet lopen van de kat leidt nogal eens tot een gebroken poot of ledemaat. 

 

Symptomen 

 

Botbreuken kunnen uiteenlopen van een gebroken kaak, een gebroken poot tot een gebroken bekken of heup, maar ook een schedelbreuk, aangezichtsbreuk en breuken van een deel van de wervelkolom komen voor. Wat opvalt is dat het dier bij een gebroken ledemaat de aangetaste poot niet meer kan gebruiken. Soms heeft het gebroken bot een afwijkende stand of is een deel van de poot sterk gezwollen. Het dier heeft bij een botbreuk altijd pijn en uit dit door een afwijkende lichaamshouding, niet belasten van een gebroken poot en zelfs door grommen of bijten indien men het dier hanteert. Voorzichtigheid is dus geboden! In geval van het vallen van een grote hoogte waardoor vaak een onderkaakfractuur ontstaat is er vaak sprake van bloed uit de bek en een open bekje. Het kan vaak niet meer gesloten worden en staat soms scheef. Bij een verkeersongeval komen vaker multi- traumata voor en is er bijvoorbeeld naast een fractuur  ook sprake van het gelijktijdig voorkomen van andere soms levensbedreigende aandoening(en). Voorbeelden zijn: een hernia diaphragmatica waarbij het middenrif gescheurd is en er buikholte-organen in de borstkast liggen. Dit leidt tot een ernstige benauwdheid en mogelijk zelfs tot de dood.

 

Andere voorbeelden zijn; een zeer grote of diepe uitwendig zichtbare wond, een ernstige bloeding, orgaanschade in de buikholte of borstkast, een schedeltrauma enz. Allereerst zal dan de levensbedreigende aandoening het eerste verholpen moeten worden alvorens er met de reparatie van een botbreuk begonnen kan worden. Indien nodig worden gelijktijdig voorkomende fracturen zoveel mogelijk gestabiliseerd om ernstiger schade te voorkomen en wordt een multitrauma kat eerst geholpen aan de levensbedreigende aandoening na stabilisatie met zuurstof, medicijnen en infuus en indien nodig operatief. Hierna - als het dier weer stabiel is - wordt de botbreuk behandeld.  Voor het repareren van botbreuken kan er soms gebruik gemaakt  worden van een spalk maar in ernstiger en instabiele fracturen is vaak een operatieve methode nodig.

 

Bot reparatie methodes

 

Deze bestaan afhankelijk van het type fractuur uit een pen aangebracht in het bot evt. gecombineerd met een ander systeem zoals een externe fixateur , een interne fixateur (Crif)botplaat en schroeven, roestvrij staal pennetjes, cerclage draadjes enz. Het type reparatie wordt beoordeeld aan de localisatie van de fractuur en het soort fractuur en is verder afhankelijk van de ervaring en voorkeur van de veterinair chirurg. Het belangrijkste doel is het reponeren van botstukken (het op de oorspronkelijke plaats zetten ) en vervolgens vastzetten (stabiliseren) van de breuk. 

 

Een bot zal in de meeste gevallen spoedig helen wanneer er een stabiele stabilisatie kan worden uitgevoerd en er Rust is in het reparatie- gebied. Afhankelijk van de leeftijd van de kat , het soort fractuur en de plaats waar deze voorkomt, duurt de heling van een fractuur enkele weken tot enkele maanden.

 

Praktijkgeval: de Onfortuinlijke Gypsie  

 

Katje Gypsie van de familie Hof was zo een onfortuinlijk actief katje dat aangeboden werd met een kreupelheid sinds 1 dag. Het linker achterpootje werd niet belast maar werd meegesleept. Bij het maken van een rÓntgenfoto bleek dat er een om het dijbeen heenlopende schuine spiraalfraktuur aanwezig was. Om een goede functie terug te krijgen moest het katje aan haar achterpootje geopereerd worden. Zulke fracturen hebben de neiging verder te versplinteren en eventueel door de huid te breken waardoor er een geinfecteerde open fractuur ontstaat. Er werd bij Gypsie gekozen voor 2 botmergpennetjes gecombineerd met roest vrij stalen draadjes die om de breuk heen liepen en vast om de op hun plaats gebrachte breukdelen werden aangedraaid. Deze draadjes worden na het aanbrengen tegen het bot gelegd en kunnen daar blijven zitten. Zij geven over het algemeen geen last of irritatie. De bot mergpennetjes worden na heling van de fractuur verwijderd.

 

Bovendien kan het  breukgebied  extra gestabiliseerd worden  door een om het achterbeen aangebrachte spalkverband. Dit zorgt ervoor dat er de nodige Rust ontstaat in het gebied om een voorspoedige heling te verkrijgen. In dierenkliniek Ganzeweide te Heerlen hebben we alles voorhanden om botbreuken op allerlei manieren te kunnen repareren. Regelmatige controle (door het maken van vervolg rÖntgenfoto's)  kan de helingstendens gecontroleerd worden.

 

Na 2 maanden kon het 2 jarige katje bevrijd worden van haar spalkverband en de botpennetjes verwijderd worden. Het gaat inmiddels heel goed met Gypsie. Voortaan mag zij  enkele uurtjes van haar baasjes in de grote tuin aan een lange looplijn. Een compromis.            

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.

Leden

3760

Foto's

1177

likes

2847