Actualiteit | Gezondheid | Vakantie

Het EU-dierenpaspoort en het vaccineren van huisdieren

Bij de meeste eigenaren is bekend dat het laten vaccineren van hun huisdieren bescherming biedt tegen een aantal ernstige ziekten. Door het geven van vaccinaties tegen infectieziekten, zoals parvo, besmettelijke leverziekte, hondenziekte en ziekte van Weil bij de hond, katten/niesziekte bij de kat komen veel van deze, potentieel dodelijke, infecties gelukkig niet of nauwelijks meer voor in onze regio.

Inmiddels is voldoende bekend dat een aantal vaccinaties niet meer jaarlijks herhaald hoeven te worden, maar één keer per drie jaar nadat de basisvaccinaties goed zijn gegeven. Toch wijst de praktijk uit dat lang niet alle katten voldoende gevaccineerd worden. Uit verschillende Nederlandse onderzoeken blijkt namelijk dat slechts ongeveer 30% van de katten in Nederland voldoende gevaccineerd worden. Voor een klein deel is dit verklaarbaar omdat steeds vaker vooraf met behulp van bloedonderzoek voor een aantal vaccinaties gekeken kan worden of er nog voldoende bescherming is (het zogenaamde titeren). In een aantal gevallen blijkt hervaccinatie dan nog niet nodig. Maar dan blijven er nog veel te veel dieren over die niet of te weinig gevaccineerd worden.

 

Registratie in een vaccinatieboekje

Voor een goede administratie en als geheugensteun voor de eigenaar, worden vaccinaties opgetekend in een vaccinatieboekje. Op de sticker van het gebruikte vaccin, dat in het boekje wordt geplakt, staat het batchnummer en vervaldatum aangegeven. Als er onverhoopt een bijwerking optreedt, dan weet de fabrikant direct om welke productieronde van het vaccin het gaat en kan beter onderzocht worden wat daar misschien is misgegaan.

 

Vaccinatieboekjes zijn er al tientallen jaren en tot de jaren negentig van de vorige eeuw had iedere fabrikant een eigen boekje met in veel gevallen een geheel andere indeling. Dit gaf veel onduidelijkheid en bracht veel overbodige kosten met zich mee. Door de toenmalige Stichting Vaccinatie Gezelschapsdieren werd daarom voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde een uniform vaccinatieboekje ontwikkeld waarin uiteindelijk ook de rabiësvaccinatie (hondsdolheid) mocht worden vermeld. Deze vaccinatie is verplicht voor honden en katten die meegaan naar het buitenland. Aangezien dit boekje geen wettelijke status had, konden andere fabrikanten soortgelijke boekjes op de markt brengen. De inhoud en de volgorde van de informatie lag echter vast en door met een unieke nummering van de boekjes, konden deze getraceerd worden ingeval er misbruik van werd gemaakt.

 

Bij controles van dierentransporten aan de grens bleek namelijk dat er vaak misbruik werd gemaakt van West-Europese vaccinatieboekjes door de malafide en illegale broodfokhandel in Oost-Europa. Daardoor leken pups en kittens, die daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden werden gefokt, ineens afkomstig uit Nederland of België. Ook werd vaak gebruik gemaakt van Nederlandse chips (transponders) bij deze dieren. Allemaal redenen om een beter paspoort te gebruiken en een strenger beleid te voeren.

 

Europees dierenpaspoort

Met het in werking treden van nieuwe regels op het gebied van invoer van pups en kittens per 29 december 2014 is ook een officieel EU-Dierenpaspoort op de markt verschenen. Verdere uniformiteit dus, waardoor ook minder problemen ontstaan aan de grens. Deze paspoorten zijn namelijk alleen verplicht voor dieren die gaan reizen en landsgrenzen passeren. Voor dieren die in bezit zijn van een oud EU-dierenpaspoort geldt dat dit paspoort tot aan het overlijden van het dier mag worden gebruikt. Er hoeft hiervoor dus geen nieuw paspoort te worden aangemaakt. Het dierenpaspoort is een reisdocument en geen eigendomsbewijs. Voor gebruik in Nederland, bijvoorbeeld het pension, volstaat ieder door de dierenarts ingevuld vaccinatieboekje.

 

Strengere eisen aan het EU-dierenpaspoort

Nederlandse EU-dierenpaspoorten worden beschouwd als een officieel identificatiedocument. Er moet dus een identificatienummer (chipnummer) in vermeld worden en de informatie moet volledig worden ingevuld. Daarbij worden zelfs delen gelamineerd (afgeplakt) om frauduleus aanpassen van gegevens te voorkomen. Boekjes mogen alleen besteld worden door geregistreerde dierenartsen en niet meer afgegeven worden aan derden zoals fokkers, pensions of asielen.

 

Als het boekje niet juist is ingevuld kan men worden tegengehouden aan de grens! Daarom is het belangrijk voor de reis met een huisdier te controleren of de gegevens in het paspoort van uw huisdier kloppen.

 

Verplicht in te vullen informatie

  • Algemeen: bij afgifte van een nieuw paspoort voor een hond of kat die uit het buitenland afkomstig is, moet de dierenarts het land van geboorte van het dier en, indien van toepassing, de code van een eerder afgegeven paspoort vermelden.

  • De gegevens van de eigenaar: moeten zijn ingevuld, inclusief handtekening.
  • De beschrijving van het dier: is ook verplicht en de naam en geboortedatum worden genoteerd volgens de informatie van de eigenaar.
  • De identificatie van het dier (transpondernummer e.d.): is verplicht en de pagina moet worden gelamineerd
  • Afgifte van het paspoort: alle gegevens moeten ingevuld worden inclusief de naam van de dierenarts, datum, een praktijkstempel en handtekening van de dierenarts eronder.
  • Rabiës- of hondsdolheidvaccinatie: moet volledig ingevuld worden met sticker of handmatig met informatie van de fabrikant, vaccinnaam en batchnummer, de vaccinatiedatum, de datum ‘geldig vanaf’ en ‘geldig tot’, naam en handtekening van de dierenarts, adres en telefoonnummer van de praktijk. De sticker van het vaccin wordt gelamineerd (of het gehele veld).
  • Behandelingen voor het buitenland: in het eerste deel van het EU-dierenpaspoort kunnen behandelingen zoals tegen teken, wormen, overige vaccinaties worden ingevuld die soms vereist zijn voor reizen naar bepaalde landen (denk bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk). Als deze met een sticker in het paspoort zijn ingeplakt, moeten deze worden gelamineerd
  • Reguliere vaccinaties of behandelingen: in het nationale (achterste) deel van het paspoort hoeven niet gelamineerd te worden.

 

SAMENGEVAT: het EU-dierenpaspoort is nodig om over de grens te reizen met een huisdier. Het moet volledig zijn ingevuld en hond en kat moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës of hondsdolheid. Tenslotte moeten de dieren ook gechipt zijn

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.

Leden

3851

Foto's

1180

likes

2865